Palettblad frö

Välkommen! Här går vi igenom vad NN (No Name), fröäkta, vanliga, pelleterade och fuseables palettbladsfrön är. Vi förklarar de olika begreppen!

NN (No Name) fröer

När man tar en stickling av en planta så får du en genetisk klon av moderplantan. Men om du sår NN (No Name) fröer så kan plantan som kommer upp se helt annorlunda ut än moderplantan!

Det beror på att de flesta sorterna av palettblad har uppstått genom korsningar och därför är hybrider. Eftersom frösådder inte bara ärver från sina föräldrar utan även längre bak i släkten så kan frön från hybrider ge plantor som ser väldigt olika ut.

Följande sorter av våra palettblad har NN (No Name) fröer:

Everest Mix

Improved Rainbow Mix

Mix L

Mix R

Mix T

Rococo Mix

Fröäkta fröer

Till skillnad mot NN (No name) fröer så blir frösådder av fröäkta fröer väldigt lika moderplantan. Det beror på att man i många led har pollinerat plantorna med samma sort tills man i stort sett har fått bort all variation. Att göra en sort fröäkta är en omständig och dyr process som tar många år.

Följande sorter av våra palettblad har fröäkta fröer:

Black Dragon

Fairway

Giant Exhibition

Kong

Kong Jr

Premium Sun

Superfine Rainbow

Wizard

Vanliga fröer

Palettblad har väldigt små frön och vi handpackar alla våra fröer. För att få ut de små fröna ur påsen så kan du tex använda en fuktad bomullspinne. Palettbladsfrön är ljusgroende och behöver sås ovanför jord utan att täckas. För att lyckas med din frösådd så behöver fröerna mycket ljus, en fuktig miljö och en temperatur runt 22 °C.

Följande sorter av våra palettblad har vanliga fröer:

Black Dragon

Everest Mix

Fairway

Giant Exhibition

Improved Rainbow Mix

Mix L

Mix R

Mix T

Rococo Mix

Superfine Rainbow

Wizard

Pelleterade fröer

Pelleterade fröer är vanliga fröer som har ett gult hölje av lera omkring sig. Alla fröer blir på så sätt nästan exakt lika stora och har samma form. Perfekt för yrkesodlare som använder såmaskiner, men också för oss som hemmaodlar. En annan sak som är praktiskt med pelleterade fröer är att de har annan färg än jorden vilket gör dem lättare att se. Tänk på att pelleterade fröer behöver bli tillräckligt fuktiga så att leran löses upp och fröet kommer fram.

Följande sorter av våra palettblad har pelleterade fröer:

Kong

Kong Jr

Premium Sun

Fuseables fröer

Fuseables fröer är vanliga fröer av olika sorter som är sammansmälta till ett. Tanken är att man ska få en färdig blandning av sorter som växter lika snabbt, blir lika höga och ser bra ut tillsammans i en buske.

Följande sorter av våra palettblad har fuseables fröer:

Fuseables Chocolate Symphony

Fuseables Under The Sun

Artiklar