Aankoopvoorwaarden

 1. Over Palettblad.com
 • Ons postadres is Palettblad.com, Box 2323, 10318 Stockholm, Zweden.
 • Als je contact met ons wilt opnemen, kan je ons een e-mail verzenden naar [email protected] met je vraag. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.
 1. Bestelling
 • Wanneer je je bestelling hebt geplaatst, wordt er een orderbevestiging naar je e-mailadres gestuurd. Deze bevestiging bevat alle informatie over de producten, prijs, factuur- en afleveradres.
 • Als je een fout vaststelt in de orderbevestiging, neem dan direct contact met ons op via e-mail [email protected]
 1. Prijzen
 • Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen ten gevolge van prijswijzigingen bij de leverancier, een verkeerde druk op de prijslijst en fouten in de prijzen ten gevolge van incorrecte informatie.
 1. Herroepingsrecht
 • Bij de aankoop van artikelen op de website heb je als klant een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de ontvangst van een door jou besteld artikel.
 • Je moet meedelen dat je spijt hebt van je bestelling. Dit bericht moet naar [email protected] worden gestuurd. Je bericht moet je naam, adres, e-mailadres, ordernummer en de artikelen waarop de retourzending betrekking heeft duidelijk vermelden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de retourvracht, levering en staat van de producten bij retourzending. De producten moeten daarom goed worden verpakt en in de originele verpakking verzonden.
 • Op het terugbetalingsbedrag behouden wij ons het recht voor een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering in vergelijking met de oorspronkelijke waarde van het artikel als het product is gebruikt of beschadigd.
 1. Klachten
 • Wij controleren alle producten voordat deze naar jou worden verzonden. Als het product bij aankomst toch schade of defecten vertoont, verbinden wij ons ertoe deze defecten gratis te herstellen.
 • De klacht moet onmiddellijk na vaststelling van het defect worden verzonden.
 • Eventuele fouten en defecten moeten altijd worden gemeld op [email protected], met vermelding van je naam, adres, e-mailadres, ordernummer en beschrijving van het defect.
 1. Beperking van de aansprakelijkheid
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade die door het product kan ontstaan.
 • We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertragingen/fouten als gevolg van omstandigheden die buiten het bereik van het bedrijf liggen (overmacht). Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld arbeidsconflicten, brand, oorlog, overheidsbesluiten, slechte of gebrekkige levering van een leverancier zijn.
 • Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor wijzigingen aan producten/producteigenschappen die door de betreffende leverancier zijn aangebracht en voor andere factoren die buiten onze controle vallen.
 1. Productinformatie
 • Wij maken een voorbehoud voor drukfouten op deze website en uitverkochte producten. We garanderen niet dat de afbeeldingen de producten exact weergeven, aangezien er een zeker verschil kan optreden in de kleuren afhankelijk van het scherm, de fotokwaliteit en de resolutie. We proberen de producten altijd zo goed mogelijk weer te geven.
 1. Informatie over cookies
 • Volgens de wet op elektronische informatie moeten bezoekers van een website voor privacydoeleinden informatie ontvangen over het gebruik van cookies. De informatie in de cookie kan worden gebruikt om het surfgedrag van een gebruiker te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de website die je bezoekt vraagt op je computer te mogen opslaan om toegang te krijgen tot verschillende functies. Je kunt je browser zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd.
 1. Wet betreffende persoonsgegevens
 • Wij slaan je klantgegevens niet op voor andere doeleinden dan de uitvoering van je bestelling. Als klant kun je altijd een rectificatie, uittreksel of de verwijdering van je gegevens uit ons dossier aanvragen.
 1. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden
 • We behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te kunnen brengen in de voorwaarden. Wijzigingen van de voorwaarden worden online op de website gepubliceerd. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd in het kader van bestellingen of bezoeken aan de website.
 1. Geschillen en het toepasselijke recht
 • Geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wet en regelgeving.